Firma LearnIT!, która jest organizatorem prowadzonych przeze mnie szkoleń, uzyskała wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w województwie pomorskich. Co to oznacza? Jak można wyczytać na stronie https://wupgdansk.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/rejestr-instytucji-szkoleniowych:

„Instytucja szkoleniowa może uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących pracy po dokonaniu wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.”

Mając taki wpis, możemy organizować szkolenia np. dla podopiecznych fundacji aktywizujących społecznie osoby bezrobotne lub niepełnosprawne, osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie etc. Szkolenia są dofinansowane środkami publicznymi.

Wszelkie fundacje dysponujące środkami publicznymi na szkolenia mogą się do nas zgłosić po wycenę  szkolenia online lub stacjonarnego. Ofertę dopasujemy do potrzeb – prowadziłam już szkolenie stacjonarne w Gdyni w wersji 16-godzinych warsztatów (8 godzin teorii i 8 godzin praktyki), a także online przez 12 godzin (8 godzin teorii i 4 godziny praktyki) dla uczestnika z Łodzi.

Napisz do mnie z prośbą o wycenę i dostępne terminy!